Помпите серия MC - MCR са предназначени за продукти, които съдържат меки или фиброзни компоненти: плодове и/ или зеленчуци. При използването на смачкващите / режещи ножове, които са монтирани на ротора върху диск с отвори с различен диаметър, консистенцията на смачкания продукт може да варира. По този начин може да се избегне допълнително оборудване за смачкване след помпата.