Лобови помпи Omac
/Помпи с профилни роторни тела/

Подходящи за всички приложения в хранително-вкусовата, фармацевтичната и козметичната промишленост, при изключително високи хигиенни изисквания.
За високовискозни нютонови и ненютонови течности, продукти съдържащи меки частици, нисковискозни течности, суспензии, емулсии и др.
Стандартното изпълнение е с тризъби профилни роторни тела. Помпата е изработена изцяло от неръждаема стомана AISI 316 и монтирана към корпуса на разпределителния механизъм, който е с двойни конусни ролкови лагери, високопрецизни разпределителни зъбни колела, маслено смазване и устройство за аксиално регулиране на валовете. Кухината между корпуса на помпата и разпределителния механизъм дава възможност за комплектоване на помпата с различни видове уплътнения на валовете.

Основни технически характеристики:

 • за дебити до 300 m3/h и налягане до 15 bar;
 • вискозитет на изпомпваните продукти - до 100 000 cPs.

Опции:

 • различни конструкции на уплътнителния възел - според вида на продукта;
 • обратим байпасен/предпазен клапан с ръчна настройка на желаното налягане на рециркулация;
 • различни профили и материали на роторните тела в зависимост от продукта и налягането;
 • задвижвания - с мотор-редуктор, мотор с вариатор, мотор с честотен преобразовател;
 • количка от неръждаема стомана

Специални изпълнения:

 • асептична версия - с бариера от стерилна течност или пара на уплътненията на валовете, задния капак, нагнетателния и смукателния отвор;
 • помпи с увеличен смукателен отвор, за улесняване на засмукването на високовискозни и пастообразни продукти или смеси, съдържащи полутвърди частици;
 • помпи с промивни уплътнения на валовете, при пренос на флуиди, склонни към кристализация или отлагане на твърди налепи;
 • помпи с водна "риза" - при необходимост от поддържане на постоянна температура на изпомпвания флуид (за продукти като шоколад, масло,
 • маргарин, тесто, кремове, глюкоэа, мед и др.)

Всички стандартни модели могат да бъдат произведени в асептична версия със стерилни, парни или течни бариери на крайния капак, уплътнението на вала и всмукателните / изпускателните отвори. Този тип помпа се използва в хранителната и фармацевтичната индустрии за стерилизирано опаковане, където е важно продуктът да не е заразен от бактерии или микроорганизми по време на трансфера.

Всички модели B115, B220, B330, B440 могат да бъдат доставени с разширени правоъгълни всмукателни отвори, позволяващи да се изпомпват силно вискозни продукти като полутвърди пасти или смеси, съдържащи полутвърди парчета. В тези случаи помпата обикновено се позиционира с отвора нагоре, за да може да се използва тежестта на продукта за неговият транспорт.

Ако е необходимо да се поддържа постоянна температура на изпомпваната течност, за всички помпи освен за B100 се предлага отопляемо тяло на кожуха. Това позволява циркулацията на отоплителна или охлаждаща течност. Типични примери са разтопени мазнини, масло и маргарин, шоколад и глюкоза.

Предният капак може да бъде така изработен, че самостоятелно да охлажда или затопля помпата. В случаите когато това не е удачно е възможно да се монтира отоплителна риза на тялото на помпата.

OMAC може да прозведе лобови помпи за прехвърляне на всички видове агресивни продукти. Моделите B100 и B330 могат да се произвеждат в смесени версии, примерно с валове и ротори от Титан, със стандартен барабан или от Hastelloy / Monel, с тяло на помпата / капак от термопластична смола. За по-големи размери или високи работни налягания има и други версии като при тях всички части, които са в контакт с продукта са от Hastelloy, Titanium или Monel. Може да се направи и комбинация - напр. движещите се части да са от титан, а неподвижните части да са от Hastelloy.

Когато помпата прехвърля продукти, които могат да кристализират или да оставят твърди отлагания, механични уплътнения трябва да бъдат почистени чрез промиване с вода или съвместима течност при ниско налягане. Процедурата за промиване може да се използва и за разсейване на топлината или за избягване работа на сухо. Има фиксирана камера около стандартното уплътнение и UM уплътнение за запечатване на промивната течност. Ако течността за промиване е агресивна, опасна, замърсяваща или налягането е по-високо от работното за изпомпваната течност, е възможно да се монтира двойно закален механичен уплътнител. В този случай второто уплътнение е необходимо, за да се избегне изтичане на промивната течност.

При желание помпите могат да се доставят с хигиеничен байпас или предпазни клапани. Това би предпазило помпата от пиково налягане или претоварване и осигурява допълнителен прилив на течност по време на CIP и SIP. Възвратният вентил може да се избере ръчно като регулатор на потока, за да пропусне даден продукт, като по този начин ще позволи на помпата да работи непрекъснато. Този вентил може да бъде вграден в крайния капак, който замества стандартния капак. Въпросният вентил осигурява освобождаване на налягането от клапана за освобождаване на налягането от изпускателния отвор към всмукателната зона; алтернативно той може да бъде включен в изпускателната тръба, облекчавайки свръхналягането чрез пропускане на продукта през канал обратно към смукателната част. Вграденият предпазен клапан е подходящ за технологична линия CIP и работи и в двете посоки на потока. Той е наличен при модели от B105 до B440. На всички модели е възможно да се монтира външен предпазен клапан, за да се рециклира целия изпомпен продукт, като този вентил е особено подходящ за често използвани операции и за летливи, топлинни или абразивни продукти. И двата клапана могат да ръботят в ръчен, пневматичен или автоматичен режим на работа.

Ротационните лобови помпи на OMAC могат да се доставят самостоятелно или с основа изработена от неръждаема стомана (AISI 304), боядисани железни части, куплунги, предпазители и електрически задвижвания. Възможно е да се доставят и с основа подходяща за вертикаелн монтаж на помпата. Колички и повдигнати основи както и принадлежности като регулируеми крака и корпус от неръждаема стомана (покриващ моторите) също могат да бъдат доставени. Възможно е да се изградят помпени комплекти, които отговарят точно на изискванията на клиентите. Помпата може да бъде задвижвана от хидравлична, ремъчна или механична скоростна кутия. Възможните аксесоари за управление са многобройни и включват превключвател за обръщане на потока, инвертор интегриран в двигателя, IP65 инвертор, електрически контролен панел с инвертор IP21 за дистанционно управление.

Всички валове са произведени от AISI 316 или Duplex неръждаема стомана. Роторите се произвеждат или от висококачествена профилна греда AISI 316L или от специална сплав от неръждаема стомана (Acteon). Тялото на помпата също е произведено от неръждаема стомана AISI 316L. Помпите са сертифицирани за работа с хранителни прдукти. В зависимост от целите на използване, роторите могат да бъдат: три-лобови, дву-лобови, специални ротори от Acteon като разперени криле за гъсти продукти, зъбни ротори за модели B100 и B105. Три-лововите ротори от неръждаема стомана (пет-лобовите за моделите B100 и B105) и дву-лобовите от неръждаема стомана могат да бъдат покрити с гума в различни композиции. Роторите са взаимозаменяеми и ако се наложи тяхната замяна е възможно да се групират еднакъв или различен тип ротори, независимо от тяхната форма или отстояние. След замяната на лобовете е необходимо да се променят или нулират крайните допустими отклонения (виж Ръководство за употреба и поддръжка) и да се направят необходимите корекции.

Уплътнения

Предлагат се следните видове уплътнения на вала:

 • тип "устови" уплътнения от подходящ материал
 • уплътнение от PTFE - пръстени или кевлар пръстени
 • компактни ротационни механични уплътнения с минимален аксиален размер, занитена неподвижна част, размери съгласно DIN 24960.

Предлаганите продукти са изработени от: неръждаема стомана, карбон, волфрамов карбид, силициев карбид, керамика. Материалните комбинации могат да се избират според обработваната течност. Предлаганите еластомери (OR) са: NBR, EPDM, Viton, FEP (покрит с PTFE силиций).

Pos. Type of pump with gas - bsp ports
B100 B105 B110 B115 B215 B220 B325 B330 B390 B430 B440 B470 B490 B570 B550 B660 B680
A 1" 1"1/2 1"1/2 1"1/2 1"1/2 2" 2"1/2 3" 3" 3" 4" 4" 4"        
B 160 170 170 170 208 208 236 236 236 335 335 385 385        
C 115,5 181 181 181 235,5 235,5 270 270 270 367,5 367,5 442,5 442,5 528,5 515 690 690
D 18 24 24 24 28 28 35 35 35 48 48 55 55 70 55 80 80
E 45 50 50 50 55 55 65 65 65 85 85 110 110 140 110 140 140
F 65 65 65 65 90 90 120 120 120 140 140 150 150 200 200 300 300
G 105 105 105 105 125 125 140 140 140 190 190 250 250 290 300 400 400
H 80 125 125 125 165 165 190 190 190 255 255 300 300 367 350 480 480
I   62 62 62 90 90 100 100 100 130 130 160 160 190 178 250 250
L 265 290,5 290,5 302,5 365,5 380,5 459 474 474 543,5 543,5 654 654 753 637 807 867
N 58,6 93,5 93,5 93,5 127,5 127,5 145 145 145 192,5 192,5 230 230 278,5 264 365 365
O 9 10 10 10 12 12 14 14 14 18 18 22 22 22 19 26 26
P 125 128 128 128 152 152 174 174 174 235 235 300 300 355 350 460 460
Q 85 90 90 90 130 130 170 170 170 195 195 255 255 290 250 360 360
R 108 115,5 115,5 115,5 136,5 136,5 167 167 167 206,5 206,5 255 255 318 227 283 283
S 52 55,5 55,5 67 78 87 94 103 123 109 116,5 143,5 173 94 106,5 122 152
T 20,5 27 27 27 31 31 38,5 38,5 38,5 52 52 60 60 75 60 85 88
U 6 8 8 8 8 8 10 10 10 14 14 16 16 20 16 22 22
V 42 42,5 42,5 54 52 61 62 71 91 76,5 84 63,5 93 45 81,5 92 122
Y   М6 М6 М6 М8 М8 М10 М10 М10 М12 М12 М12 М12 М12 М12 М16 М16
Кг. 10,5 20 20 21 41 43 63 65 69 1330 135 225 233 370 270 610 670
 

Pumps with DIN11851 ports

A DN25 DN40 DN40 DN40 DN40 DN50 DN65 DN80 DN80 DN80 DN100 DN100 DN100   DN125    
B 160 210 210 210 248 248 296 296 296 395 395 445 445   632    

 

Hydraulic technical data

Pump size Volumetric flow lt/100 rev. Max speed rpm Max power KW Max pressure (bar) Fittings standard
ST with shaft SM with shaft HP Duplex + Acteon
316 S.S. Duplex 316 S.S. Duplex DN Inches
B100 3 1400 1.5 7 10 - - - 25 1"
B105 7 1000 4 10 13 15 18 - 40 1" 1/2
B110 12 1000 4 10 13 15 18 20 40 1" 1/2
B115 18 1000 5.5 7 10 12 15 - 40 1" 1/2
B215 23 950 7.5 10 13 15 18 20 40 1" 1/2
B220 34 950 7.5 7 10 12 15 - 50 2"
B325 55 720 18.5 10 13 15 18 20 65 2" 1/2
B330 70 720 18.5 7 10 12 15 - 80 3"
B390 90 720 18.5 5 7 10 12 - 80 3"
B430 116 600 30 10 13 15 18 20 80 3"
B440 155 600 30 7 10 12 15 - 100 4"
B470 240 500 45 10 13 15 18 20 100 4"
B490 330 500 45 7 10 12 15 - 100 4"
B550 400 500 45 5 - 7 - - 125 5"
B570 550 500 100 10 13 15 18 20 150 6"
B660 700 500 75 7 - - - - 150 6"
B680 1050 500 75 4 - - - - 200 8"

Type available rotor Pump sizes
B100 B105 B110 B115 B215 B220 B325 B330 B390 B430 B440 B470 B490 B550 B570 B660 B680
Stainless steel tri-lobe    
Stainless steel gear rotor                              
Acteon dual wing rotary piston      
Acteon tri-lobe (gear rotor*)                  
Stainless steel bi-lobe            
Acteon bi-lobe                            
Rubber coated tri-lobe (five-lobe*)                  
Rubber coated bi-lobe                        

'*' For B100 and B105