Азот и кислород генератори

За производство и рафиниране на масла, бутилиране на вино, пакетиране на храни и др. Конструирани да отговарят едновременно на изискванията за качество и чистота на получавания газ, и да оптимизират капиталните разходи на потребителя. Спестяват време и пари!

PSA (Pressure swing adsorption):
Принципа на работа на азот генератора:
Азот генератора извлича наличния азот от околния въздух, като го отделя от другите газове чрез амплитудна абсорбция под налягане, т.нар. Pressure Swing Adsorption (PSA) технология.
По време на PSA процеса, сгъстен пречистен атмосферен въздух, навлиза към леглото на молекулярното сито, което позволява на азота да премине през него (като производствен газ), но адсорбира другите газове. Ситото изпуска адсорбираните газове в атмосферата, когато изпускателния клапан е затворен и налягането на ситовото легло се връща към обкръжаващото налягане. След това ситото се прочиства с азот, преди навлизането на свеж компресиран въздух за новия производствен цикъл. За да се гарантира постоянен поток на продукта, генераторите на IGS използват модули от две молекулярни сита, които се включват между адсорбционната и регериращата фаза. При нормални производствени условия и правилна поддръжка, тези молекулярни сита ще имат почти неограничен работен живот.

Приложение на азота:

  • при пречистване/рафиниране/съхранение на горива
  • при производство и пакетиране на хранителни продукти ( вина, сокове, бира, месни продукти ; за съхранение на зеленчуци и плодове ( складове с контролирана атмосфера); опушване на меса и др.
  • в електрониката и военната промишленост ; лазерното рязане; металургия; прахово боядисване; производство на пластмаси; химически процеси и фармация;

 

Чистота на получаваният азот-газ:
Азотът, който се получава е с чистота: 0.01

  • 0.01 обемни % остатъчен кислород
  • 0.1 обемни % остатъчен кислород
  • 0.5 обемни % остатъчен кислород
  • 1.0 обемни % остатъчен кислород
  • 2.0 обемни % остатъчен кислород
  • 3.0 обемни % остатъчен кислород

Производителност на PSA системите: в зависимост от чистотата, която се изисква - от 3.4 до 133,1 м3/час

 

Стандартна PSA инсталация

 

PSA инсталация с допълнителни модули (Dual Bank)

 

Някои приложения на Азота:

Бутилиране

Химическа и Фармацевтична индустрия

Лазерно рязане

Обработка на метали

Производство на храни и напитки

Електроника

Мореплаване

Петрол и Газ

Пластмаси

 

Някои приложения на Кислорода:

Заваряване и рязане на метали

Производство на стъкло и порцелан

Металургия

В болници

В рибни стопанства

Обработка на води