ВОДНИ ПОМПИ

за различно приложение, като земеделие,
напояване, отоплителни системи, за домашни нужди.
  • Сондажни помпи
  • Потопяеми помпи за чисти и отпадни води
  • Центробежни помпи
  • Самозасмукващи помпи
  • Помпи за басейни
  • Хидрофорни помпи
 
ПОТОПЯЕМА ПОМПА ЗА ОТПАДНИ ВОДИ СЪС СИСТЕМА ЗА РАЗДРОБЯВАНЕ
( и устройство за защита против "работа на сухо" – по заявка !)
Приложение: Помпите са подходящи за пречиствателни съоръжения,
индустриални, цивилни и животновъдни канализации и др.
Системата за раздробяване накъсва, раздробява твърдите частици или фиброзни продукти
и отводнява нечистотиите. Течностите не трябва да са избухливи или химически агресивни.
Работна температура: до 35°C
Тялото на двигателя, помпата и работното колело са от чугун G20 с анти-корозивно покритие;
вала на помпата е от неръждаема стомана AISI 304; системата за раздробяване е от темперирана стомана AISI 440C; челни уплътнения - carbon-ceramic ; кабел 10 м.
Еднофазен или 3-фазен двигател, предназначен за продължителна работа, ако е потопен изцяло; защита IP68, клас F.
 
ПОТОПЯЕМА ПОМПА ЗА ОТПАДНИ ВОДИ
с вграден автоматичен ключ и възвратен клапан, която може да работи частично потопена.
Максимален диаметър на преминаващите частици 25 мм.
Максимално потапяне 5 м.
Приложение: Помпите са подходящи за изпомпване на течности и утайки, които съдържат твърди частици до 25 мм.
Еднофазен двигател, предназначен за продължителна работа, кабел 10 м.
СОНДАЖНИ ПОМПИ
Серия P4

Потопяеми многостепенни помпи за чиста вода.
• Мах напор - до 252 m
• Мах. дебит до 7.8 m3/h
• Външен диаметър на помпите 4”
• Двигател: до 4 KW

Серия BRASS 4"

Потопяеми помпи за чиста вода.
• Мах напор - до 118 m
• Мах. дебит до 22.8 m3/h
• Външен диаметър на помпите 4”
• Двигател: до 5.5 KW

Серия JUNIOR 4"

Потопяеми помпи за чиста вода.
• Мах напор - до 130 m
• Мах. дебит до 2.7 m3/h
• Външен диаметър на помпите 4”
• Двигател: 1.1 KW

Серия MXR (MXS) 4"

Потопяеми помпи за чиста вода.
• Мах напор - до 133 m
• Мах. дебит до 21 m3/h
• Външен диаметър на помпите 4”
• Двигател: до 5.5 KW

Серия TM10 4"

Потопяеми помпи за чиста вода.
• Мах напор - до 133 m
• Мах. дебит до 21 m3/h
• Външен диаметър на помпите 4”
• Двигател: до 5.5 KW

Серия IX 6"
• Мах напор - до 210 m
• Мах. дебит до 72 m3/h
• Външен диаметър на помпите 6”
Серия IX 8"
• Мах напор - до 280 m
• Мах. дебит до 110 m3/h
• Външен диаметър на помпите 8”
Серия IX 10"
• Мах напор - до 420 m
• Мах. дебит до 225 m3/h
• Външен диаметър на помпите 10”
ПОТОПЯЕМИ ПОМПИ ЗА ЧИСТИ И МРЪСНИ ВОДИ
Серии DA, DMA-DMC, DSL, DTR, ISDP

Подходящи за отпадни води от битови
и индустриални източници, за изпомпване на дъждовни води и др.
• Мах напор - до 17 m
• Мах дебит - до 66 m3/h
• Маx диаметър на твърдите частици - до 50 mm

Серия DC
Подходящи за изпразване на цистерни
или изпомпване на вода от напоителни
канали
• Мах напор - до 35 m
• Мах дебит - до 9 m3/h
Серия DT, DS

• Мах напор - до 75 m
• Мах дебит - до 33 m3/h

Серия OMEGA

Подходящи за отводняване на гаражи, складове и др., изпразване на цистерни
или изпомпване на вода от напоителни
канали

• Мах напор - до 46 m
• Мах дебит – до 7.8 m3/h

ЦЕНТРОБЕЖНИ ПОМПИ
Серия GAMA

Центробежни помпи
• Мах напор - до 35 м (според модела)
• Мах дебит - до 16.5 m3/h

Серии XA, XB, XC, XI, XM

Самозасмукващи центробежни помпи. Подходящи, когато се изисква голямо налягане и много добър дебит на изпомпваната вода.
• Мах напор - до 62 м (според модела)
• Мах дебит - до 8.5 m3/h

Серии PP, GPGET, XA, XI, XK

Помпи за басейни. Подходящи, когато се изисква голямо налягане и много добър дебит на изпомпваната вода.
• Мах напор - до 62 м (според модела)
• Мах дебит - до 8.5 m3/h

ХИДРОФОРНИ ПОМПИ
Серии XA ALL, XI ALL, XK ALL

Инползват се за битови нужди, когато е необходимо да се повиши налягането на хидравличната система.
• Мах напор - до 44 м (според модела)
• Мах дебит - до 3.6 m3/h
• Обем на съда: 20 л и 50 л